ZBROJNÍ PRŮKAZ


Provádím kompletní proškolení a výcvik žadatelů o zkoušku odborné způsobilosti. Konkrétně se jedná o její praktickou část, která se sestává ze zjištění znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a střelby na pevný cíl. Během jednodenního školení vás seznámím se základním názvoslovím v oblasti zbraní a střeliva, bezpečným zacházením se zbraní v průběhu praktické zkoušky a s povely a chováním na střelnici. Následně nacvičíme střelbu samotnou.